Přeskočit na hlavní obsah

Údolí Plakánek


Přírodní rezervace Údolí Plakánek byla vyhlášena roku 1990 a nachází se na pomezí okresů Mladá Boleslav a Jičín mezi vesnicemi Podkost, Vesec u Sobotky, Střehom a Dobšín. Předmětem ochrany je údolí s pískovcovými skalními okraji a věžemi, mokřadními loukami a fragmenty lužních společenstev, suťových lesů, reliktních skalních borů a acidofilních a borových doubrav. Současné biotopy nahradily v dávné minulosti původní rozsáhlé jasano-olšové lužní lesy. Chráněné území je v péči AOPK ČR – regionálního pracoviště Liberecko.


Název Plakánek pochází již ze 17. století podle rodiny Plakánků, kteří v této oblasti pálili uhlí a od toho měli "uplakané" oči. V roce 2015 došlo v rezervaci k nešetrnému kácení dřeva na území v rozporu s předepsaným postupem dle plánu péče, čímž bylo chráněné území poškozeno.


Hlavní údolí zvané též Střehomský Plakánek vyhloubila říčka Klenice, kterou zde též napájí několik pramenů vyvěrajících ze skal a úbočích. V jižní části údolí se nachází rybník Obora neboli Pilský. Nedaleko od rybníka dál na jih ústí do hlavního údolí Plakánku boční údolí zvané Vesecký Plakánek (někdy též Malý Plakánek), jenž utvořil Vesecký potok, přitékající již podle názvu od Vesce. V tomto skalnatém údolí je zachováno několik starých lomů, kde se získával kvalitní pískovec pro stavební účely. Severní zakončení Střehomského Plakánku tvoří hrad Kost a za ním se údolí již nazývá Prokopské a směřuje k Libošovicím.


V přírodní rezervaci Údolí Plakánek roste mnoho zajímavých i chráněných druhů rostlin jako jsou: kosatec žlutý (Iris pseudacorus), silenka dvoudomá (Silene dioica), upolín nejvyšší (Trollius europaeus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) nebo bledule jarní (Leucojum vernum). Na jediném místě v České republice se tu vyskytuje lysá forma knotovky červené (Melandrium rubrum), kterou poprvé v roce 1853 popsal lékárník W.J.Sekyra z Mnichova Hradiště.

V lesích s dominujícími jehličnatými stromy žijí např. výr velký (Bubo bubo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), krkavec velký (Corvus corax), čolek horský (Triturus alpestris), užovka obojková (Natrix natrix) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Na hradě Kost zimuje kriticky ohrožený druh netopýra vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

Do údolí Plakánek se dá dostat dvěma směry – buď po žluté turistické značce od hradu Kost nebo po modré značce od Vesce (nejprve se jde Veseckým Plakánkem, až později hlavním údolím). Údolím vede "Naučná stezka Údolí Plakánek", která má jedenáct zastavení s naučnými tabulemi a je dlouhá 10,5 km.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Soundtrack Modern Cinematic Dolby Surround

  Soundtrack Modern Cinematic Dolby Surround Moje fotografie , hudbu nebo videa najdete na stránkách Instagramu , SoundCloudu , YouTube , Facebooku , Twitteru nebo mapách Google . Všechna média můžete volně využívat pro komerční i nekomerční využití. Jsou-li média opatřena vodoznakem (logem PetrPikora.com ), musí být prezentována včetně tohoto vodoznaku. Chcete-li média prezentovat bez autorského vodoznaku, kontaktujte mě prosím. Pomohl jsem Vám? Můžete mi přispět libovolnou částkou na další tvorbu. Děkuji. PetrPikora.com · Modern Cinematic Dolby Surround

Pop, D Major, Bright Piano Solo

  Hudba -  Pop D Major Bright Piano Solo Moje fotografie , hudbu nebo videa najdete na stránkách Instagramu , SoundCloudu , YouTube , Facebooku , Twitteru nebo mapách Google . Všechna média můžete volně využívat pro komerční i nekomerční využití. Jsou-li média opatřena vodoznakem (logem PetrPikora.com ), musí být prezentována včetně tohoto vodoznaku. Chcete-li média prezentovat bez autorského vodoznaku, kontaktujte mě prosím. Pomohl jsem Vám? Můžete mi přispět libovolnou částkou na další tvorbu. Děkuji. PetrPikora.com · Pop D Major Bright Piano Solo

Song Clean Rock Ensemble

  Song Clean Rock Ensemble Moje fotografie , hudbu nebo videa najdete na stránkách Instagramu , SoundCloudu , YouTube , Facebooku , Twitteru nebo mapách Google . Všechna média můžete volně využívat pro komerční i nekomerční využití. Jsou-li média opatřena vodoznakem (logem PetrPikora.com ), musí být prezentována včetně tohoto vodoznaku. Chcete-li média prezentovat bez autorského vodoznaku, kontaktujte mě prosím. Pomohl jsem Vám? Můžete mi přispět libovolnou částkou na další tvorbu. Děkuji. PetrPikora.com · Clean Rock Ensemble