Přeskočit na hlavní obsah

Python kód jednoduchý kalkulátor


Tento jednoduchý Python program žádá uživatele, aby vybral požadovanou operaci. Možnosti výběru 1, 2, 3 a 4 jsou platné. Jsou vybrána dvě čísla if...elif...else a větvení se používá k provedení určité sekce programu. Uživatelem definované funkce add(), subtract(), multiply() a divide() provedou příslušné operace.

# Program make a simple calculator

# This function adds two numbers 
def add(x, y):
   return x + y

# This function subtracts two numbers 
def subtract(x, y):
   return x - y

# This function multiplies two numbers
def multiply(x, y):
   return x * y

# This function divides two numbers
def divide(x, y):
   return x / y

print("Select operation.")
print("1.Add")
print("2.Subtract")
print("3.Multiply")
print("4.Divide")

# Take input from the user 
choice = input("Enter choice(1/2/3/4): ")

num1 = float(input("Enter first number: "))
num2 = float(input("Enter second number: "))

if choice == '1':
   print(num1,"+",num2,"=", add(num1,num2))

elif choice == '2':
   print(num1,"-",num2,"=", subtract(num1,num2))

elif choice == '3':
   print(num1,"*",num2,"=", multiply(num1,num2))

elif choice == '4':
   print(num1,"/",num2,"=", divide(num1,num2))
else:
   print("Invalid input")

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Soundtrack Modern Cinematic Dolby Surround

  Soundtrack Modern Cinematic Dolby Surround Moje fotografie , hudbu nebo videa najdete na stránkách Instagramu , SoundCloudu , YouTube , Facebooku , Twitteru nebo mapách Google . Všechna média můžete volně využívat pro komerční i nekomerční využití. Jsou-li média opatřena vodoznakem (logem PetrPikora.com ), musí být prezentována včetně tohoto vodoznaku. Chcete-li média prezentovat bez autorského vodoznaku, kontaktujte mě prosím. Pomohl jsem Vám? Můžete mi přispět libovolnou částkou na další tvorbu. Děkuji. PetrPikora.com · Modern Cinematic Dolby Surround

Pop, D Major, Bright Piano Solo

  Hudba -  Pop D Major Bright Piano Solo Moje fotografie , hudbu nebo videa najdete na stránkách Instagramu , SoundCloudu , YouTube , Facebooku , Twitteru nebo mapách Google . Všechna média můžete volně využívat pro komerční i nekomerční využití. Jsou-li média opatřena vodoznakem (logem PetrPikora.com ), musí být prezentována včetně tohoto vodoznaku. Chcete-li média prezentovat bez autorského vodoznaku, kontaktujte mě prosím. Pomohl jsem Vám? Můžete mi přispět libovolnou částkou na další tvorbu. Děkuji. PetrPikora.com · Pop D Major Bright Piano Solo

Song Clean Rock Ensemble

  Song Clean Rock Ensemble Moje fotografie , hudbu nebo videa najdete na stránkách Instagramu , SoundCloudu , YouTube , Facebooku , Twitteru nebo mapách Google . Všechna média můžete volně využívat pro komerční i nekomerční využití. Jsou-li média opatřena vodoznakem (logem PetrPikora.com ), musí být prezentována včetně tohoto vodoznaku. Chcete-li média prezentovat bez autorského vodoznaku, kontaktujte mě prosím. Pomohl jsem Vám? Můžete mi přispět libovolnou částkou na další tvorbu. Děkuji. PetrPikora.com · Clean Rock Ensemble